Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Su Kirliliği

Su Kirliliği

Su kirliliği, suyun bulunduğu okyanus, deniz, nehir, göl ve yeraltı sularında meydana gelen kirliliği anlatmaktadır. Bu kirlilik bulunduğu havzayı, çevresini ve içinde bulunan canlıları etkileyerek, türlerin ve biyolojik grupların yok olmasına zemin hazırlamaktadır. Kirliliğin asıl sebebi zararlı bileşenlerden oluşan atık suların, arıtım yapılmadan havzalara boşaltılmasından dolayıdır. Küresel olarak büyük bir sorun olarak değerlendirilen, salgın hastalık ve ölüm sebebi olarak görülen su kirliliğinden dolayı insanlar ve diğer canlılar yaşamlarını yitirmektedirler. Bunun azaltılması için çalışmalar yapılsa da kirlilik hala insanlığın akut sorunlarından biridir. İnsanların meydana getirdiği kirliliklerden başka, doğal yollardan meydana gelen kirlilik unsurları da bulunmaktadır. Bunlar diğer canlı türlerinden, depremlerden, rüzgârlardan, yanardağlardan dolayı oluşabilir.

Su kirliliği sınıflandırılması nasıldır?

 • Noktasal su kirliliği: Burada kirlilik su boruları ya da hendek gibi belli bir yerden kaynaklanmaktadır. Örnek verilmesi gerekirse, arıtım tesisinden gelen fabrika atıkları ve evsel atıklar, rögar taşkınlıkları sayılabilir.
 • Noktasal olmayan su kirliliği: Burada tek bir yerden kaynaklanmayan kirlilikler oluşmaktadır. Bunun nedeni suyu kirleten maddelerin birikerek yığılması sonucunda oluşur. Buna tarım alanlarındaki gübrelenmiş yerlerden sızan ve zamanla birikmiş olan azotlu bileşikler örnek verilebilir. Sel neticesinde çevreden toplanan atıkların geniş alanlarda birleşmesi de bu şekilde suyun kirlenmesine örnektir.
 • Yeraltı sularının kirliliği: Yüzey sularından farklı olarak değerlendirilen yeraltı suları kirliliğinde, kirliliğin incelenmesi zordur. Yüzeyde olan kirlilik sebepleri bazı hallerde yeryüzünde bulunan suları kirletmek yerine, yeraltı sularına inerek, buranın kirlenmesine yol açar. Bu aşamada toprak katmanlarının özelliklerini incelemek ve kirliliğe engel olmak gerekir.

Su kirliliği neden olur?


Patojenler: Suda bulunacak Koliform bakterisi kirlilik oranını verebilecek bir ölçüdür. Bunlar doğrudan olarak hastalığa neden olmasalar da bazı mikroorganizmalar insan sağlığına olumsuz etkiler yapmaktadır. Zararlı etkileri bulunan mikroorganizmalar şunlardır;
 • Giardia lamblia
 • Crytosporidium parvum
 • Salmonella
 • Parazit solucanlar
 • Novovirus türünde olan virüsler
Patojenlerin yüksek oranda bulunduğu, arıtımı yetersiz yapılmış lağım sularının dökülmüş olduğu su havzaları, az gelişmiş ülkelerde daha yaygındır. Aynı zamanda arıtmanın tek aşamada yapıldığı yerlerde de görülmektedir. Sel baskınları sırasında, kanalizasyon sistemlerinin taşmasıyla arıtımı yapılmamış olan suların doğaya boşaldığı durumlarda da patojenler gözlemlenebilir. Hayvan işletmelerinde de yeterli tedbir alınmadığında patojen sayısında artış izlenmektedir.

Kimyasallar: Bunların içerisinde suyun kirlenmesine sebep olan organik ya da inorganik bileşikler vardır.

Organik bileşikler

 • Kimyasal işlemden geçirilerek arıtılmış olan içme suları
 • Deterjanlar
 • Gıda işleme atıklarının sebep olduğu durumlar
 • Böcek ve bitki ilaçlanmasında kullanılan bileşikler
 • Benzin, petrol hidrokarbonları, dizel yakıtları, motor yağı ve jet yakıtı gibi ürünler
 • Sanayi solventleri ve uçucu gazlar
 • Kozmetik ve hijyen atıkların sebep olduğu bileşikler
İnorganik bileşikler
 • Kimyasal ve asidik özellikteki fabrika atıkları
 • Gıda işleme sırasında ortaya çıkan amonyak
 • Gübrelerde bulunan fosforlu ve azotlu bileşenler
 • Ağır metaller ve insan kaynaklı alüvyonlar
Bazı su kirleticileri ise gözle görülen maddelerin suya karışmasıyla kirlilik meydana getiriler. Buna sebep olan ise çoğunlukla sel baskınları ve fırtınalardır. Kağıt, besin artıkları, plastik kalıntıları, gemilerden kalan atıklar bunlara verilebilecek örneklerdir.

Termal kirlilik: bu tür kirlilikler insan kaynaklı olmaktadır. Doğal bir yerin ısısının yükseltip düşürülmesiyle oluşur. Özellikle enerji santrallerinde su havzalarından soğuk su alınması ve ısınmış olan suyun geriye bırakılmasıyla oluşur. Isınmış olan su daha az oksijen tuttuğundan, suda yaşayan canlılar için tehlikeli olmaktadır. Bu aynı zamanda ekosistem elemanlarına zarar vermektedir.
Son Güncelleme : 19.01.2024 05:12:00
Su Kirliliği ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Su Kirliliği Yorumları
şifre

3 Yorum Yapılmış "Su Kirliliği"
çok güzel bi site proje ödevim için çok yaralı olacak bu siteyi kurana çok teşekkür ederim
Göktuğ . 23.09.2014
CEVAP YAZ
çok faydalı ve güzel bir bilgi olmuş
Açelya İpek . 20.04.2014
CEVAP YAZ
çok teşekkürler
Alper Topuz . 09.04.2018
CEVAP YAZ
Suyun Görevleri
Suyun Görevleri
Suyun görevleri ve yaşamımızdaki yeri oldukça önemlidir. Yaşamımızın sürekliliğinin devamı için gerekli olan en önemli maddelerden birisi de sudur. Vücuttaki en büyük bileşeni oluşturan madde sudur. Yetişkinlerde vücudun %50-65'ini su oluştururken, ç...
Suyun Önemi
Suyun Önemi
Suyun önemi canlıların yaşamlarını sürdürmesi için gereken en önemli temel unsurlardan birisi olmasıdır. Canlıların hayatlarını sürdürmesi için gereken en temel iki unsur su ve oksijendir. Canlıların yaşam faaliyetlerini devam ettirebilmesi için orga...
Alkali Suyun Faydaları
Alkali Suyun Faydaları
Alkali suyunfaydaları her gün düzenli olarak tüketildiğinde maksimum seviyede ortaya çıkar. Alkali su vücudunuz için çok etkili bir antioksidandır. İçme suyu olarak kullanımının sağladığı faydaların yanı sıra, alkali su cilt ve saç için kullanıldığın...
Suların Sertliği
Suların Sertliği
Suların sertliği, sularda birçok değişik bileşikler çözünür bunlar ise mg/1 diye ölçülür, karbonat, kalsiyum oksit, kalsiyum ya da kalsiyum çeşidinden ifade edilerek toplanabilir. Çözülen bu bileşiklerden genellikle kalsiyum ve magnezyum gibi iki ayr...
Suda Yetişen Bitkiler
Suda Yetişen Bitkiler
Suda Yetişen Bitkiler, Güney Amerika'da göllerin ve nehirlerin bulunduğu yerde yetişen dev nilüfer, Bir su bitkisidir. Köklerinin çamur derinliklerinde olduğu ve büyük yapraklarıyla suyun üzerinde dururlar. Her bir yaprağı, kenarlarından yukarıya doğ...
Limonlu Suyun Faydaları
Limonlu Suyun Faydaları
Limonlu su C vitamini bakımından oldukça zengindir ve vücut direncini yüksek tutarak kişilerin güçlü kalmasını sağlıyor. Limonlu su genellikle hastalık dönemlerin de çok sık tüketilir ve iyileşme gösterilince sonra çabucak bırakılır. Oysaki kişiler h...
Sirkeli Suyun Faydaları
Sirkeli Suyun Faydaları
Sirke, salatalara ve yemeklere aromasını veren, özellikle turşu yapımın da kullanılan asit içerikli bir maddedir. Elma ve üzüm gibi çeşitleri olan sirkenin içerisinde bol miktarda C vitamini ve madeni tuzlar bulunmaktadır. Bu nedenden dolayı da sirke...
Suyun Hayatımızdaki Önemi
Suyun Hayatımızdaki Önemi
Suyun Hayatımızdaki Önemi: Su insanlar başta olmak üzere hayvanlar ve bitkilerin başlıca yaşam kaynağıdır. Canlıların yaşamlarını sürdürebilmesi amacıyla bahşedilmiş mucizevi bir kaynaktır.Bünyesinde milyonlarca kimyasal kimyasal formül barındırmakta...
Suda Yaşayan Hayvanlar
Suda Yaşayan Hayvanlar
Suda yaşayan hayvanlar, genellikle balıklar ve böcek türleridir. Bazı balıklar tatlı suda yaşam sürdürürken, bazılar ise tuzlu suda yaşamlarını devam ettirebilmektedirler. Bunun yanı sıra bazı yengeç ve kaplumbağa türleri de suda yaşam sürdürmektedir...
Su İçmenin Faydaları
Su İçmenin Faydaları
İnsan vücudunun %60 kadarı sudur. Vücuttaki bütün organlar ve hücreler yeterli su olmadan fonksiyon görevlerini yürütemezler. Hücre içerisinde gerçekleşen bütün metabolik olaylar hücre içinde su yeterli ise çalışabilmektedir. Birçok hastalığın da ted...
Su Nedir
Su Nedir
Su nedir sorusuna öncelikle canlılar için hayati öneme sahip olan sıvı cevabını verebiliriz. Su kohezyon özelliğine sahip olan, renksiz, tatsız ve kokusuz sıvı bileşiktir. 2 adet Hidrojen atomu ve 1 adet Oksijen atomundan oluşur. En küçük canlıdan, e...
Su Olmasaydı
Su Olmasaydı
Su Olmasaydı, evrendeki tüm canlılar için hayat olmazdı, yeryüzünde en fazla bulunan maddelerden olan su hayatın temelidir. Öyle ki su olmasaydı hayat ve yaşam belirtisi olmazdı. Okyanuslar ve denizler yeryüzünün yaklaşık olarak onda yedisini kaplama...

 

Suda Batan Maddeler
Suyun Halleri
Atık Suların Arıtılması
Suyun Faydaları
Suda Çözünen Vitaminler
Suyun Kaldırma Kuvveti
Balıklar Suda Nasıl Yaşar
Suyun Kaynama Derecesi
Suyun Özellikleri
Suyun Özkütlesi
Suyun Atom Modeli
Canlılar İçin Suyun Önemi
Suyun Ph Değeri
Suda Yüzen Maddeler
Suyun Molekül Yapısı
Suyun Elektrolizi
Ilık Suyun Faydaları
Suyun Görevleri
Suyun Önemi
Alkali Suyun Faydaları
Suların Sertliği
Suda Yetişen Bitkiler
Limonlu Suyun Faydaları
Sirkeli Suyun Faydaları
Suyun Hayatımızdaki Önemi
Suda Yaşayan Hayvanlar
Su İçmenin Faydaları
Su Kirliliği
Su Nedir
Su Olmasaydı
Popüler İçerik
Suyun Atom Modeli
Suyun Atom Modeli
Suyun atom modeli, suyun yapısını oluşturan iki hidrojen ve bir oksijen atomunun kimyasal bağ oluşturma şeklini açıklayan geometrik bir modeldir. Su g...
Canlılar İçin Suyun Önemi
Canlılar İçin Suyun Önemi
Canlılar için suyun önemi, canlılar tarafından yaşamsal olarak kullanılan tüm diğer sıvılardan çok daha fazladır. Su, iki yanıcı madde olan hidrojen v...
Suyun Ph Değeri
Suyun Ph Değeri
pH değeri herhangi bir çözeltinin asitlik veya bazlık durumunu ifade eden ölçü birimidir. Çözeltilerin pH değeri 0 ile 14 arası değişmektedir. 0 - 7 a...
Suda Yüzen Maddeler
Suda Yüzen Maddeler
Suda yüzen maddeler, birçok ek unsurların yanında temel olarak özkütle değerleri suyun özkütle değerinden daha az olan maddelerdir. Tarih boyunca insa...
Suyun Molekül Yapısı
Suyun Molekül Yapısı
Su, iki hidrojen ve bir oksijen atomundan oluşan, H2O moleküler yapısına sahip inorganik bir maddedir. İyonik olarak da bir hidrojen iyonunun (H+), bi...
Suyun Elektrolizi
Suyun Elektrolizi
Suyun elektrolizi; suyu, elektrik enerjisi ile kimyasal bileşenleri olan hidrojen ve oksijene ayırma yöntemidir. Elektroliz sözcüğü, elektrik ve anali...
Ilık Suyun Faydaları
Ilık Suyun Faydaları
Ilık suyun faydaları sağlık açısından olduğu kadar fiziksel ve psikolojik olarak da birçok şekilde ortaya çıkmaktadır. Birçok kişinin fiziksel ve psik...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Suda Yaşayan Hayvanlar
Su İçmenin Faydaları
Su Kirliliği
Su Nedir
Su Olmasaydı
Suyun İçindekiler
Su İsrafı
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Suyun İçindekiler
Su İsrafı
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Mart - 2024