Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Suyun Buharlaşması

Suyun Buharlaşması

Suyun buharlaşması; istisnasız tüm maddelerin özellikleri arasında bulunan hal değiştirme kuralının bir ürünüdür. Bilindiği gibi doğada tüm maddelerin sırasıyla katı, sıvı ve gaz hallerinde bulunduğu belirli sıcaklık ve basınç aralıkları vardır. Bir madde; içinde bulunduğu koşullar sonucunda hangi sıcaklık ve basınç aralığına dahil oluyorsa; o aralıktaki halinde olacaktır. Suyun buharlaşması da tam olarak bu prensiple ilgilidir. Sıvı halde bulunacağı sıcaklık ve basınç aralıklarından gaz halinde olması gereken aralıklara geçtiği anda suyun buharlaşması denen olay gerçekleşir ve sıvı haldeki su bildiğimiz buhara dönüşür. Burada bir dipnot olarak belirtmek gerekirse; suyun buharlaşması için sıcaklık ve basınç değerlerinin ikisinin birden değişmesi şart değildir. Gerçi doğada her iki parametre de çok küsuratlı olsa bile daima değişken bir haldedir. Fakat laboratuvar ortamında sadece sıcaklık veya sadece basınç değeri değiştirilerek diğer maddelerin ve aynı zamanda suyun buharlaşması sağlanabilir.

Buharlaşma nedir? Nasıl gerçekleşir?


Yukarıda suyun buharlaşması tanımında bahsedildiği gibi; bir maddenin sıvı halden gaz haline geçmesi olayına buharlaşma adı verilir. Halk arasında çoğu zaman buharlaşma ile kaynama aynı anlamda kullanılır fakat bu doğru değildir. Suyun buharlaşmasından örnek vermek gerekirse; çaydanlığa konan bir su ısındıkça sıcaklığının artması sonucu kaynar ve yeterince buharlaşma ısısına sahip olduktan sonra da gaz haline geçerek su buharına dönüşür. Bu olayda suyun buharlaşması, kaynama yoluyla olmaktadır. Dolayısıyla çaydanlıktaki su örneğinde bir sıkıntı yoktur. Fakat su ve tüm sıvılar; bu şekilde kaynama noktasına getirilmeden de buharlaştırılabilir. Yine suyun buharlaşmasından örnek verilecek olursa günlük hayattan en anlaşılır durum; ıslak olarak asılan çamaşırların rüzgârlı havada daha hızlı kuruması olacaktır. Tahmin edileceği üzere burada herhangi bir kaynatma işlemi yapılmamasına rağmen; doğal yollarla suyun buharlaşması olayı gerçekleşmektedir. Tam tersi yönde olarak; gaz halinden sıvı haline geçişten örnek verilecek olursa; parfümler de gaz halinde bulunan maddelerin yüksek basınçta sıkıştırılarak sıvılaştırılması sonucu elde edilir. Aynı prensip tam tersi yönde de gerçekleşir. Yani; maruz kaldığı basınç azaltıldığı sürece suyun buharlaşması hiç kaynamadan dahi sağlanabilir.

Kaynama olayına da kısaca değinilecek olursa; sıvı haldeki bir maddenin belirli bir sıcaklıkta hal değiştirmesi ve gaz haline geçmesi olarak tanımlanabilir. Burada kaynama noktası denilen bir terimin bilinmesi gereklidir. Kaynama noktası; bir maddenin gaz haline geçmeye başlayabilmesi için ulaşması gereken sıcaklıktır. Kaynama noktası; maddenin ayırt edici bir özelliğidir. Yani; her maddenin kendine has, başka hiçbir maddeyle benzerlik göstermeyen bir kaynama noktası vardır. Örneğin; suyun kaynama noktası standart koşullarda 100 derece olarak kabul edilir. Yani; ısıtılan bir su 100 dereceye kadar sıvı halini koruduktan sonra; 100 derece noktasında sıcaklığı sabit kalmak kaydıyla aynı ısı enerjisini buharlaşabilmek için kullanır ve böylece suyun buharlaşması gerçekleşir. 100 derece olarak belirtilen bu nokta; tabi ki doğal koşullarda ufak değişiklikler gösterebilmektedir. Örneğin; deniz seviyesinden yükseldikçe basınç azalacağından; kaynama noktası da 99, 98, hatta daha düşük sıcaklıklara inecek ve suyun buharlaşması daha düşük sıcaklıklarda gerçekleşecektir.

Suyun buharlaşması ve günümüzde kullanımı


Bir önceki başlıkta açıklandığı gibi; suyun buharlaşması, doğada bulunan bazı prensiplere göre gerçekleşen bir olaydır. Aslında işin moleküler boyutuna inilecek olursa, tıpkı canlıların adaptasyonu gibi suyun buharlaşması da değişen çevre koşullarına verilen bir tepkidir. Yüksek sıcaklıkta su moleküllerinin enerjisi arttığından, aralarındaki bağlar zayıflayacak şekilde hareket ederler ve bu süreç suyun buharlaşması boyunca devam eder. Yani; gaz halinde moleküller arası bağlar yüksek enerji sebebiyle en zayıf durumdayken; bu bağlar sıvı ve katı hallere doğru daha da kuvvetlenecektir.

İşte bu enerji artışı, hal değişimi, vs. Durumlar günlük hayatta olsun, endüstri mühendislik, vb. Dallarda olsun birçok yerde kullanılmaktadır. Günlük hayattan biraz bilim dışı bir örnek verilecek olursa; kesilmemiş bir karpuzun ıslatılarak bir süreliğine güneşe konması tamamen suyun buharlaşmasından faydalanarak karpuzun soğumasını sağlayan bir yöntemdir. Karpuzun yüzeyinde sıvı halde bulunan su, güneş sebebiyle buharlaşırken karpuzdan da ısı çeker ve böylece karpuzun sıcaklığının düşmesini sağlar. Bu durum; insanlığın yüzyıllar boyunca deneme-yanılma yöntemiyle keşfettiği onlarca olaydan sadece biridir.

Daha modern alanlarda örnek verilecek olursa; türbin, kompresör, nozul, vs. Birçok mühendislik tasarımlarında suyun buharlaşmasından ve bu sırada meydana gelen enerji alışverişinden faydalanılır. Örneğin; bir buhar türbinine sokulan su buharı; burada ısı enerjisini kinetik enerjiye dönüştürür ve böylece türbinden suyun buharlaşması sayesinde kullanılabilecek bir enerji elde edilir. Aynı şekilde kompresörlerde de sıvı veya gaz haldeki su; çok yüksek basınçlara sıkıştırılır ve tasarımın amacına göre suyun buharlaşmasından faydalanılmış olur. Temel prensipleri böyle olan bu uygulamaları; özellikle mühendisler veya termodinamik konusunda bilgili olanlar çok daha detaylı olarak bilecektir. Suyun buharlaşmasının kullanılmasında asıl olay; ısı enerjisinin bir başka çeşit enerjiye dönüştürülmesidir.

Yukarıdaki yazıda genel hatlarıyla anlatıldığı gibi; doğanın en temel kanunlarının bir ürünü olan suyun buharlaşması; gerek ilkel gerek endüstriyel yöntemlerle birçok uygulamada insanlığın işin kolaylaştırmış ve ilerlemesine büyük katkılar sağlamıştır.
Son Güncelleme : 19.01.2024 11:31:08
Suyun Buharlaşması ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Suyun Buharlaşması Yorumları
şifre

1 Yorum Yapılmış "Suyun Buharlaşması"
Bence bu site çok iyi herkes bu siteye girsin çok iyi bence
Bensu . 20.11.2017
CEVAP YAZ
Suyun Önemi
Suyun Önemi
Suyun önemi canlıların yaşamlarını sürdürmesi için gereken en önemli temel unsurlardan birisi olmasıdır. Canlıların hayatlarını sürdürmesi için gereken en temel iki unsur su ve oksijendir. Canlıların yaşam faaliyetlerini devam ettirebilmesi için orga...
Alkali Suyun Faydaları
Alkali Suyun Faydaları
Alkali suyunfaydaları her gün düzenli olarak tüketildiğinde maksimum seviyede ortaya çıkar. Alkali su vücudunuz için çok etkili bir antioksidandır. İçme suyu olarak kullanımının sağladığı faydaların yanı sıra, alkali su cilt ve saç için kullanıldığın...
Suların Sertliği
Suların Sertliği
Suların sertliği, sularda birçok değişik bileşikler çözünür bunlar ise mg/1 diye ölçülür, karbonat, kalsiyum oksit, kalsiyum ya da kalsiyum çeşidinden ifade edilerek toplanabilir. Çözülen bu bileşiklerden genellikle kalsiyum ve magnezyum gibi iki ayr...
Suda Yetişen Bitkiler
Suda Yetişen Bitkiler
Suda Yetişen Bitkiler, Güney Amerika'da göllerin ve nehirlerin bulunduğu yerde yetişen dev nilüfer, Bir su bitkisidir. Köklerinin çamur derinliklerinde olduğu ve büyük yapraklarıyla suyun üzerinde dururlar. Her bir yaprağı, kenarlarından yukarıya doğ...
Limonlu Suyun Faydaları
Limonlu Suyun Faydaları
Limonlu su C vitamini bakımından oldukça zengindir ve vücut direncini yüksek tutarak kişilerin güçlü kalmasını sağlıyor. Limonlu su genellikle hastalık dönemlerin de çok sık tüketilir ve iyileşme gösterilince sonra çabucak bırakılır. Oysaki kişiler h...
Sirkeli Suyun Faydaları
Sirkeli Suyun Faydaları
Sirke, salatalara ve yemeklere aromasını veren, özellikle turşu yapımın da kullanılan asit içerikli bir maddedir. Elma ve üzüm gibi çeşitleri olan sirkenin içerisinde bol miktarda C vitamini ve madeni tuzlar bulunmaktadır. Bu nedenden dolayı da sirke...
Suyun Hayatımızdaki Önemi
Suyun Hayatımızdaki Önemi
Suyun Hayatımızdaki Önemi: Su insanlar başta olmak üzere hayvanlar ve bitkilerin başlıca yaşam kaynağıdır. Canlıların yaşamlarını sürdürebilmesi amacıyla bahşedilmiş mucizevi bir kaynaktır.Bünyesinde milyonlarca kimyasal kimyasal formül barındırmakta...
Suda Yaşayan Hayvanlar
Suda Yaşayan Hayvanlar
Suda yaşayan hayvanlar, genellikle balıklar ve böcek türleridir. Bazı balıklar tatlı suda yaşam sürdürürken, bazılar ise tuzlu suda yaşamlarını devam ettirebilmektedirler. Bunun yanı sıra bazı yengeç ve kaplumbağa türleri de suda yaşam sürdürmektedir...
Su İçmenin Faydaları
Su İçmenin Faydaları
İnsan vücudunun %60 kadarı sudur. Vücuttaki bütün organlar ve hücreler yeterli su olmadan fonksiyon görevlerini yürütemezler. Hücre içerisinde gerçekleşen bütün metabolik olaylar hücre içinde su yeterli ise çalışabilmektedir. Birçok hastalığın da ted...
Su Kirliliği
Su Kirliliği
Su kirliliği, suyun bulunduğu okyanus, deniz, nehir, göl ve yeraltı sularında meydana gelen kirliliği anlatmaktadır. Bu kirlilik bulunduğu havzayı, çevresini ve içinde bulunan canlıları etkileyerek, türlerin ve biyolojik grupların yok olmasına zemin ...
Su Nedir
Su Nedir
Su nedir sorusuna öncelikle canlılar için hayati öneme sahip olan sıvı cevabını verebiliriz. Su kohezyon özelliğine sahip olan, renksiz, tatsız ve kokusuz sıvı bileşiktir. 2 adet Hidrojen atomu ve 1 adet Oksijen atomundan oluşur. En küçük canlıdan, e...
Su Olmasaydı
Su Olmasaydı
Su Olmasaydı, evrendeki tüm canlılar için hayat olmazdı, yeryüzünde en fazla bulunan maddelerden olan su hayatın temelidir. Öyle ki su olmasaydı hayat ve yaşam belirtisi olmazdı. Okyanuslar ve denizler yeryüzünün yaklaşık olarak onda yedisini kaplama...

 

Suda Batan Maddeler
Suyun Halleri
Atık Suların Arıtılması
Suyun Faydaları
Suda Çözünen Vitaminler
Suyun Kaldırma Kuvveti
Balıklar Suda Nasıl Yaşar
Suyun Kaynama Derecesi
Suyun Özellikleri
Suyun Özkütlesi
Suyun Atom Modeli
Canlılar İçin Suyun Önemi
Suyun Ph Değeri
Suda Yüzen Maddeler
Suyun Molekül Yapısı
Suyun Elektrolizi
Ilık Suyun Faydaları
Suyun Görevleri
Suyun Önemi
Alkali Suyun Faydaları
Suların Sertliği
Suda Yetişen Bitkiler
Limonlu Suyun Faydaları
Sirkeli Suyun Faydaları
Suyun Hayatımızdaki Önemi
Suda Yaşayan Hayvanlar
Su İçmenin Faydaları
Su Kirliliği
Su Nedir
Su Olmasaydı
Popüler İçerik
Canlılar İçin Suyun Önemi
Canlılar İçin Suyun Önemi
Canlılar için suyun önemi, canlılar tarafından yaşamsal olarak kullanılan tüm diğer sıvılardan çok daha fazladır. Su, iki yanıcı madde olan hidrojen v...
Suyun Ph Değeri
Suyun Ph Değeri
pH değeri herhangi bir çözeltinin asitlik veya bazlık durumunu ifade eden ölçü birimidir. Çözeltilerin pH değeri 0 ile 14 arası değişmektedir. 0 - 7 a...
Suda Yüzen Maddeler
Suda Yüzen Maddeler
Suda yüzen maddeler, birçok ek unsurların yanında temel olarak özkütle değerleri suyun özkütle değerinden daha az olan maddelerdir. Tarih boyunca insa...
Suyun Molekül Yapısı
Suyun Molekül Yapısı
Su, iki hidrojen ve bir oksijen atomundan oluşan, H2O moleküler yapısına sahip inorganik bir maddedir. İyonik olarak da bir hidrojen iyonunun (H+), bi...
Suyun Elektrolizi
Suyun Elektrolizi
Suyun elektrolizi; suyu, elektrik enerjisi ile kimyasal bileşenleri olan hidrojen ve oksijene ayırma yöntemidir. Elektroliz sözcüğü, elektrik ve anali...
Ilık Suyun Faydaları
Ilık Suyun Faydaları
Ilık suyun faydaları sağlık açısından olduğu kadar fiziksel ve psikolojik olarak da birçok şekilde ortaya çıkmaktadır. Birçok kişinin fiziksel ve psik...
Suyun Görevleri
Suyun Görevleri
Suyun görevleri ve yaşamımızdaki yeri oldukça önemlidir. Yaşamımızın sürekliliğinin devamı için gerekli olan en önemli maddelerden birisi de sudur. Vü...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Suda Yaşayan Hayvanlar
Su İçmenin Faydaları
Su Kirliliği
Su Nedir
Su Olmasaydı
Suyun İçindekiler
Su İsrafı
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Suyun İçindekiler
Su İsrafı
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ocak - 2024